PIDATO BAHASA JAWA

PIDATO BAHASA JAWA - Bahasa jawa terutama krama sekarang ini sepertinya mulai degradasi nilai. Contoh yang nyata adalah semakin sedikitnya orang melakukan pidato dengan menggunakan bahasa jawa.Kebanyakan sekarang orang menggunakan bahasa indonesia untuk menyampaikan sesuatu yang bersifat resmi. Contoh paling nyata adalah pidato pendidikan di upacara sekolah, sangat sulit ditemukan guru yang akan menggunakan bahasa jawa.

PIDATO BAHASA JAWA - Sebagai bahasa persatuan, bahasa Indonesia tentulah harus digunakan, namun kita tidak boleh lupa akan asal-usul nenek moyang kita. Sebagai generasi penerus, seharusnya kita juga saat melakukan pidato alangkah lebih baik jika kita menggunakan bahasa jawa minimal saat acara kebudayaan.

PIDATO BAHASA JAWA - Saat ini orang jawa sudah semakin sedikit yang menggunakan bahasa jawa krama. Tentu disayangkan karena ini adalah bahasa yang tutur halus dan digunakan untuk acara resmi seperti sebuah pidato

PIDATO BAHASA JAWA - Maka daripada itu, untuk kali ini bintang akan membagikan berbagai contoh pidato yang menggunakan jawa sebagai bahasa pengantarnya. Dengan begitu anda dapat mempelajari atau bahkan mengembangkannya. Berikut adalah beberapa contoh pidato yang menggunakan jawa sebagai bahasa.

Pidato Perpisahan Sekolah Bahasa Jawa
Ingkang dahad kinormatan Bapak Kepala Sekolah SMPN 1 Taman, Bapak ugi ibu guru, staf TU, Lan konco-konco ugi adek-adek sedaya kemawon ingkang kula tresnani.
Sapisan, monggo kita sedaya sesarengan ngaturaken puji syukur dumateng Gusti ingkang Maha Agung, Ingkang sampun maringaken nikmat kewarasan dumateng kita sedaya. Dados kita sedaya saget sesarengan kempal dhateng adicara perpisahan siswa kelas 9 sapunika. Kula siswa kelas 9E ingkang tinanggenah guru kagem mewakili konco-konco kelas 9 kagem ngaturaken matur sembah suwun kula sakonco namung saget ngaturaken ucapan matur sembah nuwun kagem sedaya bapak ibu guru ingkang sampun mbulawantah kula sakonco dangunipun tigang warsa dateng pawiyatan menika. Kula sakonco inggih badhe nyuwun pangestunipun supados kula sakonco saget nglebeti pawiyatan enggal ingkang sae ingkang sampun dhados tujuan kula sakonco. Ugi supados kula sakonco saget dados tiyang ingkang migunani kagem keluarga, masyarakat, ugi bahasa lan negara. Sejatosipun kula sakonco kraos awrat sanget kagem nilaraken pawiyatan menika. Kula inggih gadhah sekedik pesen kagem adek-adek kelas 7 kaliyan 8 supados sinal ingkang sregep sinau supados saget wujudaken cita-cita nipun ugi dados lare ingkang lanthip.
Cekap semanten saking kula, manawi anggen kula sakonco kagungan sisip sembering. Ingakang klenthu, kula nyuwun agunge panga puten dumateng sedaya kanawon. Kula aturaken matur sembah suwun
Pidato bahasa jawa krama
Ass. Wr.wb.
Kulo aturaken matur suwun kagem Ibu Ummu semono ugi kagem Saderek-saderek sedanten ingkang sudi nyisih aken wedalipun ngrawuhi pidato meniko.
Saderek-saderek sedanten……..
Minurut pengamatan kalian kulo raosaken akhir-akhir meniko kathah wargo ingkang kirang menghargai negeri nasionalipun inggih puniko negeri “tercinta” Indonesia. Hal meniko sanget ngrisauaken yen diterus-terusaken saget dados masalah ingkang serius……..
Saderek-saderek, kawulo mudho sedanten……..
Wonten jaman sakniki sampun kathah “pengikisan” kebangsaan nasionalisme! Meniko disebabaken kathah kawulo mudho ingkang ngelalekaken jatidirinipun dados wargo Indonesia sebabipun poro kawulo mudho luwih condong marang pergaulan utawi budoyo-budoyo Barat ingkang ndugi saking media cetak, elektronik, ingkang rupo: acara-acara televisi, majalah, surat kabar, utawi kathah wargo luwih seneng mundhut produk-produk luar negeri disebabaken regoipun luwih mirah lan kualitasipun luwih sae……..
Saderek-saderek sebongso lan setanah air……….
Masalah-masalah meniko saget diicalaken lan saget mbangsulaken raos cinta tanah air negeri “tercinta” Indonesia meniko kalian salah sawijine coro inggih puniko mundhut barang-barang produksi Indonesia, menghormati jasanipun poro Pahlawan lan poro Pejuang, tindak dhateng Museum-museum Nasional utawi monumen-monumen perjuangan
Kulo raos meniko ingkang saget kulo sampekaken……. mugi- mugi saget ndhatengaken perubahan lan saget mbangsulaken utawi nguataken roso Nasionalisme kito sedanten.
Matur suwun kulo sampekaken………
Wassalamu’alaikum Wr. Wb.
PIDATO BAHASA JAWA - Yah diatas adalah contoh pidato dalam bahasa jawa dengan tema perpisahan dan kebudayaan. Silahkan simak berbagai contoh pidato salah satunya adalah pidato bahasa inggris dan pidato lingkungan hidup.

Baca yang ini juga ya :)Terimakasih sudah membaca artikel tentang PIDATO BAHASA JAWA, bagikan juga kepada teman-teman Anda.